Νέα | Ειδήσεις από Ελλάδα με άποψη. Άρθρα, εφημερίδες, καιρός. » Rizopost Team http://www.rizopoulospost.com Βρείτε στο rizopoulospost.com ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα. Δείτε ο καιρός σήμερα. Διαβάστε σημερινές εφημερίδες. Thu, 18 Jan 2018 10:21:57 +0000 el hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.8.1 ΜΗΤΕΡΑ: Ενημέρωση επί του θέματος των βλαστοκυττάρων http://www.rizopoulospost.com/%ce%bc%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%af-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25bc%25ce%25b7%25cf%2584%25ce%25b5%25cf%2581%25ce%25b1-%25ce%25b5%25ce%25bd%25ce%25b7%25ce%25bc%25ce%25ad%25cf%2581%25cf%2589%25cf%2583%25ce%25b7-%25ce%25b5%25cf%2580%25ce%25af-%25cf%2584%25ce%25bf%25cf%2585-%25ce%25b8%25ce%25ad%25ce%25bc%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25bf%25cf%2582-%25cf%2584%25cf%2589%25ce%25bd-%25ce%25b2 http://www.rizopoulospost.com/%ce%bc%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%af-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b2/#comments Fri, 28 Jul 2017 07:38:57 +0000 http://www.rizopoulospost.com/?p=197398 logo1

Στο  από 01-06-2017 Δελτίο Τύπου του Ομίλου μας, ενημερώναμε το κοινό ότι χωρίς να υπέχουμε οιαδήποτε ευθύνη και υποχρέωση επί του ζητήματος  των βλαστοκυττάρων, που δημιούργησε η εταιρεία Stem Health Hellas Α.Ε. και οι διοικούντες αυτήν, αναλάβαμε για λόγους εταιρικής κοινωνικής ευαισθησίας την πλήρωση με άζωτο των δεξαμενών φύλαξης του βιολογικού υλικού, που η ως άνω εταιρεία διατηρεί σε  χώρο που μισθώνει από το ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ. Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις εξελίξεις που μεσολάβησαν κατά το διαδραμόν χρονικό διάστημα: Α. Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ άμεσα και αποφασιστικά προέβη σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρωση της απαιτούμενης ποσότητας του αζώτου για τη συντήρηση του βιολογικού υλικού στις δεξαμενές φύλαξης μέχρι την εξεύρεση λύσεως. Ταυτόχρονα υπέβαλε έγκληση ενώπιον της Εισαγγελίας Αθηνών και ενημέρωσε όλες τις Αρμόδιες Αρχές (Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, Οικονομική Αστυνομία & Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Καταναλωτή) για τις εξελίξεις και τα υφιστάμενα δεδομένα, προσκομίζοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πληροφορίες ώστε  να επιταχυνθεί η εξεύρεση λύσεως. Β. Κατόπιν παρέμβασής της, η Εισαγγελία Αθηνών, προχώρησε σε κατάσχεση του συνόλου του εξοπλισμού της STEM HEALTH HELLAS Α.Ε. που βρίσκεται εντός του μισθωμένου χώρου που η ανωτέρω εταιρεία διατηρεί και στον ορισμό του ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ ως μεσεγγυούχου αυτού. Το ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ με απόλυτη υπευθυνότητα συνεχίζει την πλήρωση των δεξαμενών με άζωτο ενημερώνοντας συγχρόνως την Εισαγγελία Αθηνών για την ανάγκη ορισμού  εξειδικευμένου και πιστοποιημένου στην διαδικασία φύλαξης βλαστοκυττάρων επιστημονικού προσωπικού, ώστε να διασφαλισθεί η  ορθή διαχείριση του εν λόγω βιολογικού υλικού. Σε περίπτωση που οιοσδήποτε συμβεβλημένος με την STEM HEALTH HELLAS Α.Ε.  επιθυμεί να αναλάβει το βιολογικό υλικό του παιδιού του από τις εγκαταστάσεις της ανωτέρω εταιρείας, θα πρέπει πλέον να απευθυνθεί, σύμφωνα με τα κατά νόμον οριζόμενα, στην Εισαγγελία Αθηνών. Γ. Επιθυμούμε περαιτέρω να σας ενημερώσουμε ότι διαπιστώσαμε την ύπαρξη σύμβασης διασύνδεσης μεταξύ της εταιρείας Stem Health Hellas Α.Ε. και της Medstem Services Α.Ε. (θυγατρικής της ΙΑΣΩ Α.Ε.) η οποία προβλέπει ότι σε περίπτωση εν γένει παύσης εργασιών ή μόνιμης αδυναμίας καθ’ οιονδήποτε τρόπο να πραγματώσει τους καταστατικούς σκοπούς της, οιαδήποτε εκ των δύο τραπεζών, εκχωρεί και μεταβιβάζει στην αντισυμβαλλόμενη της εταιρεία, το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συμβάσεις που έχει συνάψει με γονείς για τη συντήρηση και φύλαξη των αρχέγονων κυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της σύμβασης αυτής. Δεν γνωρίζουμε αν και σε ποιες ενέργειες προέβη ο Διευθύνων Σύμβουλος της STEM HEALTH HELLAS Α.Ε. κ. Ν. Νικολαΐδης πριν ή έστω μετά από την αποστολή του από 30/05/2017 ηλεκτρονικού μηνύματος του προς τους γονείς για την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης σύμβασης, που ο ίδιος είχε υπογράψει προς διασφάλιση της βιωσιμότητας του βιολογικού υλικού. Για το ανωτέρω θέμα έχουμε επίσης ενημερώσει όλες τις Αρμόδιες Αρχές. Δ.  Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε το ζήτημα, καίτοι ουδεμία νομική ή άλλη υποχρέωση υπέχει, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευαισθησίας  του και προκειμένου να καθησυχάσει την αγωνία όλων των γονέων, που εξαιτίας της ανευθυνότητας της STEM HEALTH HELLAS Α.Ε και των διοικούντων αυτήν ενεπλάκησαν σε αυτήν την περιπέτεια, ανέλαβε την υποχρέωση πλήρωσης των δεξαμενών φύλαξης με άζωτο, πράγμα το οποίο θα συνεχίσει να κάνει έως την εξεύρεση λύσεως επί του ζητήματος. Ευελπιστούμε ότι  τα αρμόδια εμπλεκόμενα κρατικά όργανα, τα οποία έχουμε αναλυτικά ενημερώσει, θα συνδράμουν θεσμικά ώστε να υπάρξει Φορέας, ο οποίος θα αναλάβει και  θα επιμεληθεί το σύνολο των δειγμάτων, που βρίσκονται στο μισθωμένο χώρο της STEM HEALTH HELLAS A.E. εντός του ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ προκειμένου, αφενός μεν να διασφαλισθούν αυτά, αφετέρου δε να δοθούν απαντήσεις στα αγωνιώδη ερωτήματα των οικογενειών.]]>
http://www.rizopoulospost.com/%ce%bc%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%af-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b2/feed/ 0
Youtube TV: Η νέα συνδρομητική τηλεόραση απο την Google http://www.rizopoulospost.com/youtube-tvnea-syndromhtikh-thleorash-apo-google/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=youtube-tvnea-syndromhtikh-thleorash-apo-google http://www.rizopoulospost.com/youtube-tvnea-syndromhtikh-thleorash-apo-google/#comments Sun, 12 Mar 2017 06:45:56 +0000 http://www.rizopoulospost.com/?p=176883 a86f8b290a31971ca70c63d87318ea0d_XL

Γράφει η Βάσια Μανέτα Η Google εντάχθηκε στον "τηλεοπτικό πόλεμο" με την δημιουργία του συνδρομητικού καναλιού Youtube TV, όπου με 35$ το μήνα προσφέρονται έξι λογαριασμοί και η πρόσβαση για live τηλεόραση σε περισσότερους από 40 πάροχους, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων δικτύων εκπομπής, ESPN, περιφερειακά δίκτυα αθλητισμού και δεκάδες δημοφιλή καλωδιακά δίκτυα και όλα αυτά μέσα από το κινητό, το tablet, το computer και οτιδήποτε έχει Chromecast. Η διευθύνων σύμβουλος του YouTube, Susan Wojcicki, θεωρεί την εξέλιξη της τηλεόρασης ως μια προσπάθεια να "δώσει στη νεότερη γενιά το περιεχόμενο που αγαπούν με την ευελιξία που προσδοκούν." Τα λεγόμενα "skinny bundles" περιλαμβάνουν μόνο τα κανάλια που πραγματικά θέλετε, σε μια τιμή που είναι φθηνότερη από τις παραδοσιακές καλωδιακές συνδρομές, ενώ μπορείτε να παρακολουθήσετε ό,τι θέλετε, όταν θέλετε, με τη συσκευή που θέλετε. Το YouTube TV ενώνει ένα αυξανόμενο κύμα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των Sling, τηλεόραση Dish, του Sony PlayStation Vue, και το DirectTV Νow, ενώ αναμένεται σύντομα προσφορά από την Hulu. Επίσης, αναφέρεται ότι η ομάδα του Youtube εργάζεται πάνω σε αυτό 2 χρόνια και σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει πιθανότητα στο πακέτο να περιλαμβάνονται και μεγάλα δίκτυα όπως το CBS το ABC, το NBC και το Fox, ενώ οι συνδρομητές θα μπορούν να προσθέτουν περιεχόμενο, όπως "Showtime" ή "ποδόσφαιρο" ως επιπρόσθετη συνδρομή με το ενδεχόμενο όμως κάποιο περιεχόμενο να έχει περιορισμούς. Τέλος, η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει πότε θα κυκλοφορήσει η υπηρεσία, αλλά αναφέρει ότι ίσως λανσαριστεί στις ΗΠΑ στις «επόμενες εβδομάδες ή μήνες."]]>
http://www.rizopoulospost.com/youtube-tvnea-syndromhtikh-thleorash-apo-google/feed/ 1
Η ιστορία των JEREMIE Funds στην Ελλάδα http://www.rizopoulospost.com/%ce%b7-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-jeremie-funds-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25b7-%25ce%25b9%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25bf%25cf%2581%25ce%25af%25ce%25b1-%25cf%2584%25cf%2589%25ce%25bd-jeremie-funds-%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b7%25ce%25bd-%25ce%25b5%25ce%25bb%25ce%25bb%25ce%25ac%25ce%25b4%25ce%25b1 http://www.rizopoulospost.com/%ce%b7-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-jeremie-funds-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/#comments Thu, 16 Feb 2017 16:25:51 +0000 http://www.rizopoulospost.com/?p=175884 Η ιστορία των JEREMIE Funds στην Ελλάδα

Μία πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση διοργανώνει την επόμενη Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου το Europe Direct City of Athens με θέμα την ελληνική εμπειρία των JEREMIE Funds τα οποία για πολλά χρόνια έχουν βοηθήσει πολλές νέες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Η εκδήλωση έχει τίτλο "The story of Jeremie funds in Greece: Lessons learned" και θα ξεκινήσει στις 17:00 ενώ θα διαρκέσει περίπου τέσσερις ώρες. Στο κοινό θα μιλήσει πλήθος αξιόλογων ομιλητών όπως ο Λεωνίδας Αντωνακόπουλος, επικεφαλής του Γράφειου Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, ο Άρης Περουλάκης, Αναπληρωτής επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Ελλάδα και ο Εμμανουήλ Γιαμπουράς, Head of Managing Authority Operational Programme "Digital Convergence"Managing Authority. Περισότερρες πληροφορίες τόσο για την εκδήλωση όσο και για την εγγραφή σας μπορείτε να δείτε εδώ.]]>
http://www.rizopoulospost.com/%ce%b7-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-jeremie-funds-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/feed/ 0
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Άδωνι Γεωργιάδη (ΦΩΤΟ) http://www.rizopoulospost.com/koph-pitas-tou-adwni/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=koph-pitas-tou-adwni http://www.rizopoulospost.com/koph-pitas-tou-adwni/#comments Thu, 16 Feb 2017 12:35:39 +0000 http://www.rizopoulospost.com/?p=175817 adonis

Παρουσία πολλών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και δύο και πλέον χιλιάδων φίλων, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (15/2) η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνι Γεωργιάδη. Ο κ. Γεωργιάδης έφτασε στο ξενοδοχείο συνοδευόμενος από την σύζυγό του Ευγενία Μανωλίδου, που κέρδισε τις εντυπώσεις ενώ φίλοι του αντιπροέδρου της ΝΔ και του κόμματος κατέκλυσαν τον εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο του κτιρίου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Titania με μεγάλη επιτυχία και ιδιαίτερες παρουσίες όπως ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, οι βουλευτές Άννα Καραμανλή και Κωσταντίνος Καραγκούνης καθώς και ο δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης.

Στην ομιλία που παρέθεσε ο κ. Γεωργιάδης τόνισε μεταξύ άλλων σχετικά με την πολιτική κατάσταση: "Η Ελλάδα δεν έχει χρόνο για χάσιμο. Αυτό είναι το πρόβλημα και όταν με βλέπετε να λέω ότι "θέλω εκλογές τώρα", το λέω γιατί έχω την αίσθηση του χρόνου. Εάν περάσουν οι μέρες και οι εβδομάδες η πατρίδα θα κινδυνεύσει. Ως παράταξη έχουμε την ιστορική ευθύνη να κρατήσουμε την Ελλάδα όρθια, γιατί αυτό έκανε πάντα η παράταξή μας. Η παράταξή μας έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, η παράταξή μας κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη και η παράταξή μας θα κρατήσει την Ελλάδα στην Ευρώπη".

Εικόνα1

Εικόνα13

 Εικόνα3

 Εικόνα21

Εικόνα22

Εικόνα6

Εικόνα10

Εικόνα15

]]>
http://www.rizopoulospost.com/koph-pitas-tou-adwni/feed/ 0
H γιορτή των ερωτευμένων μέσα από αριθμούς http://www.rizopoulospost.com/giorth-twn-erwteumenwn-mesa-apo-arithmous/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=giorth-twn-erwteumenwn-mesa-apo-arithmous http://www.rizopoulospost.com/giorth-twn-erwteumenwn-mesa-apo-arithmous/#comments Tue, 14 Feb 2017 10:24:59 +0000 http://www.rizopoulospost.com/?p=175583 protaseis_kai xrhmata_ag_valentinou

Ρομαντικές κάρτες, ερωτικά μηνύματα ,λουλούδια, σοκολάτες και γλυκίσματα. Όσοι ασχολούνται με το εμπόριο των παραπάνω ειδών περιμένουν πως και πως κάθε χρόνο τη γιορτή του Άγιου Βαλεντίνου καθώς όλα αυτά τα αντικείμενα έχουν την τιμητική τους.

Όμως πέρα από την ρομαντική πλευρά της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου έρευνα  αποτυπώνει την ημέρα των ερωτευμένων με τη γλώσσα των αριθμών.

  • 145 εκατομμύρια κάρτες  ανταλλάσσονται κάθε χρόνο στις ΗΠΑ του Αγίου Βαλεντίνου, κάτι που καθιστά τη μέρα τη δεύτερη σε ανταλλαγές καρτών μετά τα Χριστούγεννα.
  • Από αυτούς που  αγοράζουν λουλούδια, το 73% είναι άντρες και μόνο το  27% γυναίκες.
  • Το 80% των καρτών αγοράζονται από γυναίκες.
  • Περίπου 1.000 κάρτες στέλνονται κάθε χρόνο ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου στην Βερόνα
  • 189 εκατ. τριαντάφυλλα  πωλούνται κάθε χρόνο ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου μόνο στις ΗΠΑ
  • Στην ίδια χώρα, την ίδια μέρα, οι πωλήσεις σοκολάτας ξεπερνούν το 1 δις. δολάρια!
  • Γενικά, οι Αμερικανοί φαίνεται να έχουν παράδοση στον Άγιο Βαλεντίνο καθώς  κατά μέσο όρο κάθε άνθρωπος στη χώρα ξοδεύει πάνω από 100 δολάρια, τα περισσότερα εκ των οποίων σε κοσμήματα.
  • . Το πρώτο κουτί σε σχήμα καρδιάς  με σοκολατάκια  για τη συγκεκριμένη μέρα παρουσιάστηκε το 1868 από τον Richard Cadbury. Από τότε  τα σοκολατάκια με κουτί σε σχήμα καρδιάς έχουν την τιμητική τους του Αγίου Βαλεντίνου.
  • Στην Αμερική υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο γίνονται περίπου 220.000 προτάσεις γάμου ανήμερα της εορτής, ενώ σύμφωνα με έρευνα στη Βρετανία η συγκεκριμένη μέρα έρχεται τρίτη και καταϊδρωμένη μεταξύ των εορταστικών ημερών που θα επέλεγε κάποιος για να κάνει πρόταση στο έτερον ήμισυ (για την ιστορία πρώτα αναδείχθηκαν τα Χριστούγεννα, ενώ στη δεύτερη θέση η Πρωτοχρονιά). Η ίδια έρευνα έδειξε βέβαια ότι οι περισσότερες γυναίκες θα προτιμούσαν να τους κάνουν πρόταση ανήμερα του Βαλεντίνου.
]]>
http://www.rizopoulospost.com/giorth-twn-erwteumenwn-mesa-apo-arithmous/feed/ 0
1η Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS http://www.rizopoulospost.com/1h-dekembriou-pagkosmia-hmera-kata-tou-aids/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=1h-dekembriou-pagkosmia-hmera-kata-tou-aids http://www.rizopoulospost.com/1h-dekembriou-pagkosmia-hmera-kata-tou-aids/#comments Thu, 01 Dec 2016 11:22:23 +0000 http://www.rizopoulospost.com/?p=171063 hmera_aids

Από το 1988 έχει καθιερωθεί η 1η Δεκεμβρίου, με απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και στη συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ως  Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS. Πρόκειται  από τις πιο  φονικές  επιδημίες που έχουν πλήξει την ανθρωπότητα  στην παγκόσμια ιστορία. Από το 1981 που παρατηρήθηκε κλινικά στις ΗΠΑ, γύρω στα 35.000.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους (2015), ενώ 78.000.000 είναι φορείς του ιού HIV (2015). Η σεξουαλική επαφή αποτελεί τον κύριο τρόπο μετάδοσης του HIV. Η UNAIDS, η υπηρεσία του ΟΗΕ για την καταπολέμηση του AIDS, φαίνεται αρκετά αισιόδοξη και τονίζει ότι  «το τέλος της επιδημίας του AIDS δεν είναι πλέον απλώς ένα όραμα, μπορεί να γίνει πραγματικότητα έως το 2030», ενώ προσθέτει ότι το σημαντικό είναι ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στα αντιρετροϊκά φάρμακα που αποτρέπουν την εκδήλωση της ασθένειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της UNAIDS, 1,1 εκατομμύριο άνθρωποι πέθαναν από AIDS το 2015, αριθμός που παρουσιάζει μικρή πτώση για δέκατη συνεχόμενη χρονιά. Τα νέα κρούσματα, επίσης, παρουσιάζουν μείωση για μία ακόμη χρονιά (2,1 εκατομμύρια το 2015), όπως και στα παιδιά (150.000 το 2015). Στην Ελλάδα, τα περιστατικά HIV λοίμωξης, που έχουν δηλωθεί στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), παρουσιάζουν πτωτική τάση το πρώτο δεκάμηνο του 2015, συγκριτικά με τις αντίστοιχες περιόδους την τριετία 2011-2013. Μέχρι και την 31η Οκτωβρίου του 2016, σύμφωνα με το σύστημα υποχρεωτικής δήλωσης, έχουν καταγραφεί στο ΚΕΕΛΠΝΟ 15.795 περιστατικά HIV λοίμωξης (82,7% άνδρες). Από το σύνολο των ατόμων αυτών, 3.923 έχουν εμφανίσει AIDS και περίπου 8.600 βρίσκονται υπό αντιρετροϊκή θεραπεία. Ο συνολικός αριθμός των θανάτων ανέρχεται στους 2.662. Τους πρώτους δέκα μήνες του 2016 διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν στο ΚΕΕΛΠΝΟ 453 HIV λοιμώξεις (4,1 ανά 100.000 πληθυσμού), εκ των οποίων οι 367 (81%) αφορούσαν σε άνδρες και οι 86 (19%) σε γυναίκες. Ο αριθμός των περιστατικών του 2016 είναι ο χαμηλότερος που έχει καταγραφεί από το 2010. Ωστόσο την τελευταία πενταετία ο αριθμός των οροθετικών ατόμων στη χώρα έχει αυξηθεί κατά περίπου 50%. Την ίδια στιγμή η πολιτεία αμφισβητεί στην πράξη με ενέργειες ή παραλείψεις θεμελιώδη δικαιώματά τους, ενώ αντίθετα θα έπρεπε να είναι ο κύριος εγγυητής και υπέρμαχός τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος εντείνει τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες του με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των οροθετικών ατόμων, την αύξηση της ορατότητάς τους στο δημόσιο διάλογο, την προαγωγή της πρόληψης και της τακτικής εξέτασης και την ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα που σχετίζονται με το HIV/AIDS. Η διαδρομή αυτή ενέχει σημαντικές δυσκολίες και εμπόδια, ωστόσο το γεγονός ότι τα οροθετικά άτομα στην Ελλάδα είναι σε θέση πλέον να αρθρώνουν ισχυρό, παρεμβατικό και αξιόπιστο δημόσιο λόγο αποτελεί μία θετική αφετηρία αντιμετώπισης των αναδυόμενων προβλημάτων.]]>
http://www.rizopoulospost.com/1h-dekembriou-pagkosmia-hmera-kata-tou-aids/feed/ 0
Το Εθνικό Θέατρο σε «Κοντέινερ» http://www.rizopoulospost.com/ethniko-theatro-se-konteiner/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ethniko-theatro-se-konteiner http://www.rizopoulospost.com/ethniko-theatro-se-konteiner/#comments Wed, 30 Nov 2016 13:16:04 +0000 http://www.rizopoulospost.com/?p=171004 ethn_theatro

Μια συνέργεια του Εθνικού Θεάτρου και του Δήμου Αθηναίων που βγάζει το θέατρο «έξω απ’ τα τείχη» και διαμορφώνει μια καινούρια σχέση με την πόλη και τους κατοίκους της, με οδηγό σημαντικές φωνές της ελληνικής λογοτεχνίας. Συνεχίζεται και φέτος τη δράση «Κοντέινερ» από το Εθνικό Θέατρο και τον Δήμο Αθηναίων, μια κινούμενη εγκατάσταση, η οποία την περασμένη άνοιξη υποδέχτηκε στην πλατεία Ομονοίας καταξιωμένους σκηνοθέτες και ηθοποιούς σε ένα αφιέρωμα στον Σαίξπηρ. Φέτος, το «Κοντέινερ» θα συναντήσει το κοινό σε δημόσιες πλατείες της Αθήνας. Οι ηθοποιοί διαβάζουν μέσα στο «Κοντέινερ» του Δήμου Αθηναίων, σε μικρή απόσταση από μικρές ομάδες θεατών, αποσπάσματα από την ελληνική πεζογραφία και ποίηση, ενώ θα ακουστούν αποσπάσματα από τα πεζογραφήματα των Γιώργου Ιωάννου και Μένη Κουμανταρέα και ποιήματα των Γιάννη Βαρβέρη, Κωνσταντίνου Καβάφη και Νικόλαου Κάλα που συνδέονται με την περιοχή της Ομόνοιας. Τα λογοτεχνικά αυτά αποσπάσματα συνδέονται με τους σταθμούς του «Κοντέινερ», καθώς η δράση τους εκτυλίσσεται γύρω από τις περιοχές αυτές.]]>
http://www.rizopoulospost.com/ethniko-theatro-se-konteiner/feed/ 0
O Σπύρος Ριζόπουλος μιλά στο Βήμα FM για τις αμερικανικές εκλογές http://www.rizopoulospost.com/o-spyros-rizopoulos-sto-vima-fm-mila-gia-tis-amerikanikes-ekloges/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=o-spyros-rizopoulos-sto-vima-fm-mila-gia-tis-amerikanikes-ekloges http://www.rizopoulospost.com/o-spyros-rizopoulos-sto-vima-fm-mila-gia-tis-amerikanikes-ekloges/#comments Thu, 10 Nov 2016 08:18:38 +0000 http://www.rizopoulospost.com/?p=169381 rizopoulos_vimafm

Ο Σπύρος Ριζόπουλος καλεσμένος στον ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα FM 99,5 σχολιάζει στην εκπομπή του Μάκη Προβατά και του Νότη Παπαδόπουλου το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών. Ο Σπύρος Ριζόπουλος μιλά ξεκάθαρα για τη "μεγάλη νίκη του λευκού άνδρα", για το κλείσιμο του "πολιτικού κύκλου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων" που ξεκίνησε με τον πρόεδρο Κένεντι, καθώς και για το πως επηρεάζει η εκλογή Τραμπ την Ελλάδα εν αναμονή και της επίσκεψης Ομπάμα. Ο κ.Ριζόπουλος, κλείνοντας, εκτιμά ότι δε μπορούμε να προβλέψουμε την επόμενη μέρα στις ΗΠΑ, καθώς ακόμα καθορίζονται οι ισορροπίες των Ρεπουμπλικάνων σε Κογκρέσο και Γερουσία. Ακούστε το ηχητικό απόσπασμα: ]]>
http://www.rizopoulospost.com/o-spyros-rizopoulos-sto-vima-fm-mila-gia-tis-amerikanikes-ekloges/feed/ 0
Μειώνεται η διαφορά Χίλαρι – Τραμπ 9 μέρες πριν τις εκλογές http://www.rizopoulospost.com/meiwnetai-h-diafora-xilari-tramp-9-meres-prin-tis-ekloges/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=meiwnetai-h-diafora-xilari-tramp-9-meres-prin-tis-ekloges http://www.rizopoulospost.com/meiwnetai-h-diafora-xilari-tramp-9-meres-prin-tis-ekloges/#comments Mon, 31 Oct 2016 09:55:16 +0000 http://www.rizopoulospost.com/?p=168530 hilar_trump

Εννέα ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ μειώνεται η διαφορά μεταξύ των δύο υποψηφίων για τον προεδρικό θώκο, της Χίλαρι Κλίντον και του Ντόναλντ Τραμπ. Η ψαλίδα μεταξύ των δύο υποψηφίων έκλεισε μετά τις νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση των email της υποψήφιας των Δημοκρατικών. Οι Δημοκρατικοί δεν κρύβουν την δυσφορία τους για τον διευθυντή του FBI που έβαλε φωτιά στην προεκλογική εκστρατεία ανοίγοντας εκ νέου την υπόθεση των email της Χίλαρι Κλίντον. Ο Επικεφαλής του FBI, Tζέιμς Κόμει, απαίτησε να ανοίξει ξανά η έρευνα που αφορά τα προσωπικά e-mail της Χίλαρι Κλίντον, ενώ οι εκλογές πραγματοποιούνται σε λίγες μόνο ημέρες. Το αμερικανικό δίκτυο CNN, σε αντίστοιχο άρθρο του, τοποθετεί στο στόχαστρο τον Κόμει για πολιτική σκοπιμότητα, ενώ αναρωτιέται εάν ήρθε η ώρα απόσυρσης του αξιώματός του. Ο Χάρι Ρίντ, Ηγέτης των Δημοκρατικών στην αμερικανική Γερουσία, κατηγορεί τον Επικεφαλή του FBI για παραβίαση του Νόμου καθώς θεωρεί πως η εκ νέου έρευνα των προσωπικών e-mail της Χίλαρι θα επηρεάσει τις εκλογές. Την ίδια ώρα, το επιτελείο της Χίλαρι βρίσκεται σε αναστάτωση μετά την ξαφνική ανακοίνωση του FBI. Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η μάχη Χίλαρι- Τραμπ θα κριθεί στο νήμα. ]]>
http://www.rizopoulospost.com/meiwnetai-h-diafora-xilari-tramp-9-meres-prin-tis-ekloges/feed/ 0
Δύσκολη νύχτα για τη Μέρκελ. Τί δείχνουν τα Exit Polls για τις εκλογές στο Βερολίνο; http://www.rizopoulospost.com/dyskolh-nyxta-gia-th-merkel/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=dyskolh-nyxta-gia-th-merkel http://www.rizopoulospost.com/dyskolh-nyxta-gia-th-merkel/#comments Sun, 18 Sep 2016 17:29:16 +0000 http://www.rizopoulospost.com/?p=165485 Μέρκελ

Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) της Γερμανίδας καγκελαρίου κατέγραψε στην πρωτεύουσα τα χαμηλότερα ποσοστά του μετά την ενοποίηση, πτώση που αποδίδεται στην ανησυχία για την μεταναστευτική πολιτική της Μέρκελ. Τα exit polls της δημόσιας τηλεόρασης ARD δείχνουν ότι η ξενοφοβική Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) καταγράφει διψήφιο ποσοστό στο 11,5 % και κατορθώνει να εξασφαλίσει εκπροσώπηση στο δέκατο από τα δεκαέξι τοπικά κοινοβούλια της Ομοσπονδίας. Τα exit polls δίνουν, επίσης, στους Χριστιανοδημοκράτες 18%, από 23,3% στις προηγούμενες εκλογές του 2011, ενώ το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) αναδεικνύεται πρώτο κόμμα με 23%. Οι Σοσιαλδημοκράτες του αντικαγκελαρίου Ζίγκμαρ Γκάμπριελ (Sigmar Gabriel) προσανατολίζονται πλεόν στη διάσπαση της μεγάλης συμμαχίας με τους Χριστιανοδημοκράτες στην τοπική κυβέρνηση της γερμανικής πρωτεύουσας. Το εκλογικό πλήγμα της Μέρκελ είναι το δεύτερο μέσα σε δύο εβδομάδες, έπειτα από την αποτυχία της στο ανατολικό κρατίδιο Μακλεμβούργου–Πομερανίας. Οι απανωτές αποτυχίες εγείρουν αμφιβολίες για το πολιτικό μέλλον της Άνγκελα Μέρκελ. Οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν ότι το κόμμα της έχει λιγοστές εναλλακτικές λύσεις για νέο ηγέτη, κάτι που καθιστά δεδομένη την εκ νέου υποψηφιότητά της· μέχρι νεωτέρας με τον γηραιό Βόλφγκανγκ Σόιμπλε (Wolfgang Schäuble) να καραδοκεί. πηγή cnn.gr]]>
http://www.rizopoulospost.com/dyskolh-nyxta-gia-th-merkel/feed/ 0
Σεισμός σε περιοχή της Ευβοίας που ταρακούνησε και την Αττική http://www.rizopoulospost.com/seismow-se-perioxh-ths-euvoias/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=seismow-se-perioxh-ths-euvoias http://www.rizopoulospost.com/seismow-se-perioxh-ths-euvoias/#comments Fri, 26 Aug 2016 14:09:38 +0000 http://www.rizopoulospost.com/?p=163812 ekt_epikairothta

- Το μέγεθος του σεισμού ήταν 4,1 σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό κέντρο και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο - Έγινε σε θαλάσσια περιοχή κοντά στην Κύμη Ευβοίας - Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές Ο σεισμός σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο αλλά και το γεωδυναμικό Ινστιτούτο, είχε μέγεθος 4,1 ρίχτερ και έγινε στις 16:37 το απόγευμα. Το επίκεντρό του ήταν στο Αιγαίο, 33χιλιόμετρα από την περιοχή Οξύλιθος της Εύβοιας, 39 χιλιόμετρα από τη Σκύρο και 94 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Το βάθος του σεισμού σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ήταν 15,7 χιλιόμετρα. Με πληροφορίες από το newsit.gr]]>
http://www.rizopoulospost.com/seismow-se-perioxh-ths-euvoias/feed/ 0
Ισχυρός σεισμός στην Ιταλία: Νεκροί και εγκλωβισμένοι στα κτίρια που κατέρρευσαν http://www.rizopoulospost.com/isxyros-seismos-sthn-italia/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=isxyros-seismos-sthn-italia http://www.rizopoulospost.com/isxyros-seismos-sthn-italia/#comments Wed, 24 Aug 2016 07:23:44 +0000 http://www.rizopoulospost.com/?p=163550 ital_seism

Στους 10 φτάνουν οι νεκροί σύμφωνα με δημοσιεύματα από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε στις 3:36 (ώρα Ιταλίας) βόρεια της Ρώμης. Ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι κτίρια έχουν καταρρεύσει στα χωριά Αματρίτσε και Ακκούμουλ. Μιλώντας στο ειδησεογραφικό κανάλι RaiΝews 24, o Σέρτζιο Πιρότσι, δήμαρχος του χωριού Αματρίτσε (την περιφέρεια της πόλης Ριέτι, δήλωσε ότι οι ζημιές είναι σοβαρές και χρησιμοποίησε την λέξη «δράμα» για να περιγράψει την κατάσταση, προσθέτοντας ότι «μεγάλος μέρος του χωριού δεν υπάρχει πια». Οι κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Όπως αναφέρει η εφημερίδα της Ρώμης Il Messaggero, υπάρχει φόβος ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πιθανότατα πολύ βαρύτερος. Στο μεταξύ, είναι ακόμη πιο δύσκολο να μπορέσει να γίνει μια συνολική εκτίμηση των καταστρεπτικών επιπτώσεων του σεισμού, λόγω του ότι έχει σημειωθεί σειρά κατολισθήσεων, με αποτέλεσμα να έχουν απομονωθεί πολλές αγροτικές περιοχές.]]>
http://www.rizopoulospost.com/isxyros-seismos-sthn-italia/feed/ 0
O Φαράτζ παραδέχεται ένα ψέμα της εκστρατείας του Brexit! http://www.rizopoulospost.com/o-faratz-paradexetai-ena-psema-ths-ekstrateias-tou-brexit/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=o-faratz-paradexetai-ena-psema-ths-ekstrateias-tou-brexit http://www.rizopoulospost.com/o-faratz-paradexetai-ena-psema-ths-ekstrateias-tou-brexit/#comments Fri, 24 Jun 2016 14:28:46 +0000 http://www.rizopoulospost.com/?p=159166 farage-thumb-large

Μία από τις υποσχέσεις της καμπάνιας του Leave ήταν ψέμα σύμφωνα με τη τελευταία δήλωση του Φαράτζ. Ο Νάιτζελ Φάρατζ είχε υποσχεθεί κατά τη διάρκεια της εκστρατείας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα κατευθύνει προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας τα 350 εκατομμύρια στερλίνες που κατά την εκτίμησή του το Λονδίνο έστελνε κάθε εβδομάδα στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Σήμερα το πρωί, δύο δημοσιογράφοι του δικτύου ITV τον ρώτησαν εάν η δέσμευση αυτή ισχύει. -Αυτά τα 350 εκατομμύρια μπορείτε να εγγυηθείτε ότι θα πάνε στο ΕΣΥ; -Οχι, δεν μπορώ. Δεν θα δώσω ποτέ τέτοια υπόσχεση. Πρόκειται για ένα λάθος που διέπραξε το στρατόπεδο του «Out» και... -Μισό λεπτό, ήταν ένα από τα επιχειρήματά σας. -Όχι αυτό... -Ήταν το κύριο επιχείρημα για το «Out»! Ότι αυτά τα χρήματα θα πήγαιναν στο ΕΣΥ! -Ήταν λάθος. -Λέτε, αφότου 17 εκατομμύρια άνθρωποι ψήφισαν υπέρ του «Out» , ότι ήταν λάθος; (Πηγή: BFMTV)]]>
http://www.rizopoulospost.com/o-faratz-paradexetai-ena-psema-ths-ekstrateias-tou-brexit/feed/ 0
Creative Economy Fair: Μια γιορτή για τη δημιουργική οικονομία http://www.rizopoulospost.com/creative-economy-fair-mia-giorth-gia-th-dhmiourgikh-oikonomia/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=creative-economy-fair-mia-giorth-gia-th-dhmiourgikh-oikonomia http://www.rizopoulospost.com/creative-economy-fair-mia-giorth-gia-th-dhmiourgikh-oikonomia/#comments Tue, 21 Jun 2016 14:37:31 +0000 http://www.rizopoulospost.com/?p=158868 econ_fair

Η «Εταιρεία για τον Διάλογο, τη Δικτύωση, τη Διαφάνεια και τη Δημιουργικότητα» με ονομασία - πως αλλιώς παρά: «iDialogue» - είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με στόχο τη διασύνδεση του διαδικτύου με την καθημερινότητα και την δημιουργία projects μέσα από τα οποία θα δημιουργείται ένα ευρύτερο κοινωνικό όφελος και θα παρουσιάζονται ευκαιρίες απασχόλησης, εκπαίδευσης, εμπλουτισμού γνώσεων και απόκτησης εμπειριών! Στο πλαίσιο λοιπόν της αποστολής της και των στόχων της σας καλεί στη γιορτή για τη δημιουργική οικονομία, το Creative Economy Fair: Μια μοναδική έκθεση-αφορμή για συναντήσεις και γνωριμία με πρόσωπα που κινούνται στους επαγγελματικούς άξονες του Creative Economy Θα πραγματοποιηθεί στην Μονή Λαζαριστών, στο ιστορικό αυτό χώρο της Θεσσαλονίκης,για το διήμερο 04-05 Ιουλίου. Creative Economy Forum: Την Δευτέρα και την Τρίτη (04-05/07) από τις 9:30 έως τις 20:00 το βράδυ το πρόγραμμα είναι γεμάτο από αποκλειστικές παρουσιάσεις, public storytelling, networkings, συναντήσεις-συζητήσεις, bazaars και συμμετοχή σε δύο μοναδικές συναυλίες. Μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουμε τη δημιουργική οικονομία στην πράξη και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που προσφέρει για την προσωπική έκφραση, τη συνδιαλλαγή αλλά και την απασχόληση. Η ΙΔΕΑ Καλλιτέχνες, εκδότες, επιχειρηματίες και μικρο-επιχειρηματίες, επαγγελματίες με ευρύ αντικείμενο αλλά και φιλότεχνοι συναντιούνται, ανταλλάσσουν απόψεις, ενημερώνονται, ακούν και ακούγονται. Συγγραφείς πωλούν τα βιβλία τους, μουσικοί τα CD τους, χειροτέχνες παρουσιάζουν τα δημιουργήματά τους. Επιλεγμένοι μέντορες μοιράζονται ιστορίες από το πριν, το τώρα και το μετά, δίνοντας χρήσιμες συμβουλές… Εταιρείες της Νέας Οικονομίας παρουσιάζουν καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές και λογισμικό. Παραγωγοί τοπικών προϊόντων παρουσιάζουν τις ιστορίες, τις γεύσεις και τα προϊόντα τους. Στο Creative Economy Forum έχουν προσκληθεί Παραγωγοί και Δημιουργοί Καλλιτεχνικού Έργου, Συγγραφείς, Δημοσιογράφοι, Οικονομολόγοι, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Δικηγόροι, Visual Communications Artist, Δημιουργοί Καινοτόμων Προγραμμάτων, Founders από Start-ups, Eκπρόσωποι Φορέων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Ιδρύματα και Συνδικαλιστικοί -Κοινωνικοί Φορείς. Στάθης Παχίδης, Γιώργος Πεντζίκης, Δημήτρης Λάπας, συναντούν την Αγγελική Κοσμοπούλου τον Κωστή Σφυρικίδη και το Νίκο Θεοδωράκη. και όλοι μαζί γνωρίζουμε τον Mr. Tommy Darker, o οποίος έχει έρθει από το Λονδίνο εδώ και 2 μήνες για ένα καινοτόμο project. ]]>
http://www.rizopoulospost.com/creative-economy-fair-mia-giorth-gia-th-dhmiourgikh-oikonomia/feed/ 0
Το τελευταίο αντίο στον Γ. Αρσένη http://www.rizopoulospost.com/to-teleytaio-antio-ston-arsenh/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=to-teleytaio-antio-ston-arsenh http://www.rizopoulospost.com/to-teleytaio-antio-ston-arsenh/#comments Thu, 21 Apr 2016 14:40:31 +0000 http://www.rizopoulospost.com/?p=153918 arsenhs_antio

Σήμερα στις 16:00 τελέστηκε η νεκρώσιμη ακολουθία του Γεράσιμου Αρσένη στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Για το τελευταίο αντίο στον πρώην Υπουργό του ΠΑΣΟΚ παρευρέθηκε στον Ιερό Ναό σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του τόπου. κατάλογος Το Γεράσιμο Αρσένη τίμησαν με την παρουσία τους στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και μέλη της Κυβέρνησης, με τον Πρωθυπουργό να εκφωνεί Επικήδειο. Σύσσωμο το ΠΑΣΟΚ, τιμώντας το ιστορικό στέλεχος του κόμματος, έδωσε την παρουσία, με τη Φώφη Γεννηματά, καθώς και φίλους και συνοδοιπόρους του Γεράσιμου Αρσένη να εκφράζουν τα συλληπητήριά τους για τον "αναπόσπαστο σύντροφο του Κινήματος". Το Γεράσιμο Αρσένη, τέλος, αποχαιρέτησαν πλήθος συγγενείς και φίλοι.]]>
http://www.rizopoulospost.com/to-teleytaio-antio-ston-arsenh/feed/ 0
Βενιζέλος: Ο ΓΑΠ δεν ζήτησε αυξημένη πλειοψηφία στο 1ο Μνημόνιο http://www.rizopoulospost.com/venizelos-o-gap-den-zhthse-auxhmenh-pleio/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=venizelos-o-gap-den-zhthse-auxhmenh-pleio http://www.rizopoulospost.com/venizelos-o-gap-den-zhthse-auxhmenh-pleio/#comments Thu, 21 Apr 2016 07:07:03 +0000 http://www.rizopoulospost.com/?p=153850 eyag_apokaluptei

Αίσθηση προκάλεσε η χθεσινή δήλωση του πρώην πρέδρου του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελου Βενιζέλου στην εκπομπή "Η Ελλάδα στον Καθρέφτη" του ΣΚΑΪ σχετικά με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Παπανδρέου κατά την ψήφιση του πρώτου μνημονίου. Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άφησε αιχμές κατά του Γιώργου Παπανδρέου, κατηγορώντας τον εμμέσως πως επέδειξε πολιτική ατολμία στο ζήτημα της αυξημένης πλειοψηφίας για την επικύρωση του πρώτου μνημονίου. Ο ίδιος ο Ευάγγελος Βενιζέλος δήλωσε ανοιχτά πως ο Γ.Παπανδρέου επηρεάστηκε από τους στενούς τους συνεργάτες για να πορευτεί μόνος του στην ψήφιση του πρώτου μνημονίου, χωρίς να ζητήσει την στήριξη της ΝΔ, καθώς η επικρατούσα άποψη ήταν πως η κρίση ήταν προσωρινή και πως το ΠΑΣΟΚ έπρεπε να πάρει ολο το πολιτικό «κέρδος» αποσόβησης της. Τέλος, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε πως ελάχιστοι ήταν οι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ που συντάχθηκαν με την άποψη της αυξημένης πλειοψηφίας, ενώ υποστήριξε πως θα είχε λύσει πολλά προβλήματα, εάν είχε επιλεγεί αυτή η λύση.]]>
http://www.rizopoulospost.com/venizelos-o-gap-den-zhthse-auxhmenh-pleio/feed/ 0
Όταν η Πηνελόπη συνάντησε τον Πρίγκιπα! http://www.rizopoulospost.com/otan-h-phneloph-synanthse-ton-prigkipa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=otan-h-phneloph-synanthse-ton-prigkipa http://www.rizopoulospost.com/otan-h-phneloph-synanthse-ton-prigkipa/#comments Fri, 15 Apr 2016 13:04:00 +0000 http://www.rizopoulospost.com/?p=153374 pinelopi

Φοιτήτρια του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης από την Ελλάδα γνωρίζει προσωπικά τον Πρίγκιπα της Δανίας σε συνέδριο ‘Διεθνών Ταλέντων’ στην Κοπεγχάγη. Η Πηνελόπη Διαμαντοπούλου, 31, από την Ελλάδα, είχε μια μοναδική εμπειρία σε ένα παγκόσμιο συνέδριο ταλέντων στη Δανία. Ως μέλος μιας αποκλειστικά φοιτητικής κοινότητας στη Δανία αφιερωμένη στους διεθνείς φοιτητές, είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τον Πρίγκιπα Joachim της Δανίας, και την συνέντευξή του ζωντανά σε έναν ανοικτό διάλογο σχετικά με τη ζωή στο εξωτερικό και για τη Δανία ως προορισμό σπουδών και καριέρας. Στις 2 Απριλίου, μια ομάδα 180 διεθνών ειδικευμένων νέων, που ζουν σήμερα και σπουδάζουν στην Δανία, συναντήθηκε με Πρίγκιπα Joachim της Δανίας στην έδρα της COWI, μιας μεγάλης διεθνούς δανικής εταιρείας Engineering. Τα νέα ταλέντα είχαν τη μοναδική ευκαιρία να συναντήσουν τον Πρίγκιπα της Δανίας όπως επίσης επιλεγμένες δανικές παγκόσμιες επιχειρήσεις όπως η Maersk, Novo Nordisk, Grundfos, Coloplast και η Microsoft. Ένας από αυτούς τους ταλαντούχους νέους ήταν και η Πηνελόπη Διαμαντοπούλου από την Αθήνα που σπουδάζει Θεολογία στη Δανία. «Ήταν τιμή μου να δω τον Πρίγκιπα Joachim σε μια ανοιχτή συνέντευξη. Όπως και εγώ, έχει ζήσει μια διεθνή ζωή, αφού σπούδασε και εργάστηκε στο εξωτερικό. Αυτό λέει πολλά για τη Δανία ως κοινωνία χαμηλής ιεραρχίας που ως φοιτητής σε ένα πολύ ανεπίσημο περιβάλλον κανείς μπορεί να συναντήσει ένα μέλος της δανικής βασιλικής οικογένειας. Νομίζω ότι είναι ευεργετική για τη σύνδεση των χωρών μας και πήρα την εντύπωση ενός Δανού πρίγκιπα ο οποίος φάνηκε πολύ ενδιαφέρονων στους νέους ξένους φοιτητές. », λέει η Πηνελόπη. Η Πηνελόπη είναι μέλος ενός προγράμματος παγκόσμιων ταλέντων με σκοπό την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους στην Δανία, μια κοινότητα με πάνω από πάνω από 600 μέλη, όπου οι διεθνείς φοιτητές χρησιμοποιούν το δίκτυό τους ώστε να δημιουργήσουν μελλοντικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας στη Δανία, ενώ σπούδαζουν και εργάζονται παράλληλα στη χώρα. "Με τα προγράμματα σταδιοδρομίας για νέα ταλέντα στη Δανία, ασχολούμαστε με διεθνή ταλέντα από όλο τον κόσμο. Στη σημερινή παγκόσμια οικονομία, η κινητικότητα των ταλέντων είναι ένα τεράστιο κίνητρο για τη διαπολιτισμική ανταλλαγή, την καινοτομία και τις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες. Με το να είμαστε σε στενή συνεργασία με τα νέα αυτά ταλέντα μας, συνδέουμε τη Δανία με τις χώρες καταγωγής των επιλεγμένων διεθνών φοιτητών σε διαπροσωπικό επίπεδο, το οποίο ήδη παρουσιάζει εξαιρετικά αποτελέσματα, είπε ο Πρίγκιπας Joachim της Δανίας όταν παράστηκε στο συνέδριο ταλέντων. Σύνδεση χωρών και επιχειρήσεων σε διαπροσωπικό επίπεδο Όταν οι νέοι συναντήθηκαν στο διεθνές συνέδριο ταλέντων βόρεια της Κοπεγχάγης, η συζήτηση επικεντρώθηκε στη Δανία ως προορισμό καριέρας, τις δυνατότητες της εργασίας και ζωής στην ισορροπημένη κοινωνία της Δανίας, καθώς και επαφές με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας. "Στη σημερινή παγκόσμια οικονομία, τα υψηλά προσόντα και το ειδικευμένο εργατικό δυναμικό είναι ζωτικής σημασίας για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Σε στενή συνεργασία με διεθνείς φοιτητές, συνδέουμε τη Δανία και τις δανέζικες επιχείρησεις με τις χώρες καταγωγής των νέων ταλέντων μας σε διαπροσωπικό επίπεδο, και ως εκ τούτου δημιουργούμε πολλές διμερείς επιχειρηματικές ευκαιρίες και για τις δύο εν λόγω χώρες ", λέει ο Nikolaj Lubański, Διευθυντής Ταλέντων της Copenhagen Capacity. ]]>
http://www.rizopoulospost.com/otan-h-phneloph-synanthse-ton-prigkipa/feed/ 0
O μαγικός αριθμός 3 και η ανατροπή της Λιβερπουλ http://www.rizopoulospost.com/o-magikos-arithmos-3-kai-h-anatroph-ths-liverpool/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=o-magikos-arithmos-3-kai-h-anatroph-ths-liverpool http://www.rizopoulospost.com/o-magikos-arithmos-3-kai-h-anatroph-ths-liverpool/#comments Fri, 15 Apr 2016 12:37:36 +0000 http://www.rizopoulospost.com/?p=153366 liverpool

Χορτασμένοι από φάσεις, γκολ και ανατροπές θα είναι οι οπαδοί του ποδοσφαίρου και όχι μόνον. Μετά την νίκη της Ατλέτικο απέναντι στην Μπάρτσα ήρθε χθες η ανατροπή της χρονιάς! Η Λιβερπουλ, μέσα στο κατάμεστο Anfield κατάφερε να γυρίσει το αγύριστο. Αγύριστο γιατί, πολλοί νόμιζαν ότι το ματς τελείωσε στο 56' μετά το γκολ του Ρόις, κάνοντας το 1-3 υπέρ της Ντόρτουμουντ. Από κει και πέρα όμως μίλησε η ψυχή της κερκίδας, ο παλμός της έδρας και το πάθος για την νίκη! Και η Λιβερπουλ το γύρισε όπως άλλοτε.. Θυμηθείτε: 3 γκολ χρειαζόταν η Λιβερπουλ για να περάσει στην επόμενη φάση του Europa League εχθές, 3 γκολ χρειαζόταν επίσης και στον δεύτερο τελικό του Κυπέλλου UEFA το 1976, με 0-2 στο «Ανφιλντ» μετά το 2-2 στο πρώτο ματς του Βελγίου, όπως, επίσης 3 γκολ χρειαζόταν, το 2005, με τον Ολυμπιακό του Ριβάλντο... 3 γκολ και στον αξέχαστο τελικό της ίδιας χρονιάς με την Milan στην Πόλη... Τέτοια σχέση με τον μαγικό αριθμό 3, δεν έχει καμία άλλη ομάδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου και αν κάνουμε λάθος διορθώστε μας! Δείτε παρακάτω βίντεο με τα καλύτερα στιγμιότυπα του χθεσινού παιχνιδιού: ]]>
http://www.rizopoulospost.com/o-magikos-arithmos-3-kai-h-anatroph-ths-liverpool/feed/ 0
«Πόρτα» σε πρωτάθλημα της Άρσης Βαρών από εμπαθή Δήμαρχο! http://www.rizopoulospost.com/porta-se-prwtathlima-ths-arshs-varwn-apo-ton-empathi-dimarxo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=porta-se-prwtathlima-ths-arshs-varwn-apo-ton-empathi-dimarxo http://www.rizopoulospost.com/porta-se-prwtathlima-ths-arshs-varwn-apo-ton-empathi-dimarxo/#comments Fri, 01 Apr 2016 08:50:20 +0000 http://www.rizopoulospost.com/?p=151890 Ζουμπας

Όχι, δυστυχώς, δεν είναι πρωταπριλιάτικο. Μακάρι να ήταν. Αλλά το γεγονός ότι συμβαίνουν αυτά που θα διαβάσετε στις παρακάτω γραμμές επιβεβαιώνουν πλήρως αυτό που είναι πλέον κοινή αίσθηση: η κομματική και ιδεολογική εμπάθεια μετατρέπονται σε επικίνδυνη βλακεία, καταστροφική για την οικονομία, τον αθλητισμό, τη νεολαία. Όπου μπαίνουν παρωπίδες, τα πράγματα οδηγούνται στο γκρεμό… Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών απέστειλε αίτημα στο Δήμο Αριστοτέλη να χρησιμοποιηθούν το κλειστό Γυμναστήριο της Αρναίας και της Ιερισσού για να διεξαχθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών στις 22 Απριλίου 2016. Η διοργάνωση αυτή θα έφερνε στην περιοχή περίπου 3.000 διανυκτερεύσεις και περίπου 8,000 γεύματα, άρα μιλάμε για μια πολύ καλή κίνηση στο Δήμο Αριστοτέλη και στην συγκεκριμένη χρονιά με αφορμή την ανακήρυξη του Επετειακού Έτους Αριστοτέλη 2016/17 από την UNESCO, καθώς φέτος συμπληρώνονται 2400 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου αυτού αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου. Κι ενώ κάθε λογικός και εχέφρων Δήμαρχος θα πανηγύριζε, ο Δήμος Αριστοτέλη απάντησε αρνητικά προς την Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών και ο λόγος είναι ότι δεν δέχεται να πραγματοποιηθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, επειδή μέσα στους χορηγούς αυτής της διοργάνωσης είναι και η «Ελληνικός Χρυσός»! Και φυσικά η διοργάνωση τράβηξε γι αλλού… Η ευκαιρία για το Δήμο και τους επαγγελματίες της περιοχής χάθηκε από μια πολιτικάντικη νοοτροπία νοσηρού κομματισμού , η οποία ενώ επικαλείται την τουριστική ανάπτυξη για να εναντιώνεται στην επένδυση των μεταλλείων Χαλκιδικής, στην πράξη αποδεικνύεται πως το τελευταίο στο οποίο δίνει σημασία είναι η τουριστική ανάπτυξη. Ο τουρισμός είναι το «άλλοθι» για την ιδεολογική εμμονή αντιπαράθεσης στην επιχειρηματικότητα και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Το «RP» επικοινώνησε με τον υπεύθυνο Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Ελληνικής Ομοσπονδία Άρσης Βαρών κ. Γιώργο Ανατολίτη ο οποίος μας εξήγησε πως κάθε φορά η Ομοσπονδία, με κριτήριο κοινωνικής ευαισθησίας, επιλέγει απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές για να οργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα προκειμένου να συνεισφέρει με αυτό τον τρόπο στην τουριστική κίνηση και ανάπτυξη. Για να γίνει αυτό ζητεί τη χορηγική συνεργασία εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Όταν έγινε , για παράδειγμα, η αντίστοιχη διοργάνωση στην Κόνιτσα ήταν χορηγοί οι εταιρείες Βίκος, Πίνδος και Δωδώνη. Αντίστοιχα στη Μεγαλόπολη ήταν η ΔΕΗ και ο Μωρέας. Η Ομοσπονδία με μια σύγχρονη αντίληψη αθλητικού management προσπαθεί και επιτυγχάνει τη συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με απόδοση κοινωνικού οφέλους στην κοινωνία καθώς τα πρωταθλήματα συνοδεύονται και από παράλληλες δραστηριότητες εκπαιδευτικού περιεχομένου αναφορικά με τον αθλητισμό και το ολυμπιακό πνεύμα. Με το ίδιο ακριβώς σκεπτικό ζητήθηκε η συνεργασία της «Ελληνικός Χρυσός» και η εταιρεία άμεσα ανταποκρίθηκε. Αλλά αυτό ήταν που ενόχλησε τον Δήμαρχο του Αριστοτέλη Γιώργο Ζουμπά, ο οποίος στον βωμό του κομματισμού θυσίασε μια μοναδική ευκαιρία προβολής του Δήμου του αλλά και τουριστικής κίνησης για τους επαγγελματίες της περιοχής του. Όπως εξήγησε ο κ. Ανατολίτης το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί πλέον στην Πυλαία της Θεσσαλονίκης και σε επόμενη ευκαιρία θα εξεταστεί η δυνατότητα πραγματοποίησής του στη Χαλκιδική, αλλά πλέον σε Δήμο όμορο του Δήμου Αριστοτέλη εφόσον αυτός έκλεισε με τόσο άκομψο τρόπο την «πόρτα» στην Ομοσπονδία και στο άθλημα που έχει χαρίσει τόσες εθνικές επιτυχίες και ρίγη συγκίνησης σε όλους τους Έλληνες. «Να κάνουμε αθλητισμό. Να ξεφύγουμε από τη λογική της απραξίας. Ο αθλητισμός είναι πάνω απ’ όλα και μπορεί να λύνει προβλήματα» τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Ανατολίτης. Αυτό το μήνυμα ωστόσο φαίνεται πως δεν μπορεί να γίνει κατανοητό από αυτοδιοικητικούς παράγοντες που χρωστούν την καρέκλα τους στην εμπάθεια του λαϊκισμού και στέλνουν το λογαριασμό της ζημιάς που προκαλούν, στους ίδιους τους δημότες τους… Ας αναλάβουν λοιπόν και οι τοπικές κοινωνίες τις ευθύνες τους. Αλλιώς, θα σηκώνουν αυτές τα βάρη… ΥΓ: Αλήθεια ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής Γρηγόρης Τάσιος, έχει άποψη επί του θέματος; Τι λέει στα μέλη του και γενικότερα στους επαγγελματίες του τουρισμού στον Δήμο Αριστοτέλη, που χάνουν μια μοναδική ευκαιρία να δουλέψουν και να κάνουν τζίρους μέσα στον Απρίλη που δεν υπάρχει η παραμικρή τουριστική κίνηση στην περιοχή; ]]>
http://www.rizopoulospost.com/porta-se-prwtathlima-ths-arshs-varwn-apo-ton-empathi-dimarxo/feed/ 0
Πανικός μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στο μετρό της Θεσσαλονίκης (ΒΙΝΤΕΟ) http://www.rizopoulospost.com/panikos-meta-apo-thl-gia-vomva-sto-metro-ths-thess/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=panikos-meta-apo-thl-gia-vomva-sto-metro-ths-thess http://www.rizopoulospost.com/panikos-meta-apo-thl-gia-vomva-sto-metro-ths-thess/#comments Thu, 31 Mar 2016 14:38:03 +0000 http://www.rizopoulospost.com/?p=151869 Metrothessalonikis

Συναγερμός έχει σημάνει στη συμπρωτεύουσα μετά από ύποπτο τηλεφώνημα για βόμβα στο μετρό. Η αστυνομία μετέβη αμέσως στο σταθμό που υποδείχθηκε, ενώ οι έρευνες με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους συνεχίζονται. Ο Δήμαρχος της πόλης Γιάννης Μπουτάρης αρνήθηκε να προβεί σε δηλώσεις, αν και, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Rizopoulos Post, εξηγεί ότι το μετρό άργησε να ξεκινήσει τη λειτουργία του για λόγους υψηλής επικινδυνότητας. "Το μετρό της Θεσσαλονίκης θα αποτελούσε βέβαιο στόχο", είπε σε στενούς του συνεργάτες. Πανικός, όμως, έχει καταλάβει τις Αρχές και τους πολίτες, λόγω σύνδεσης της βόμβας στο μετρό της Θεσσαλονίκης με επικείμενη τρομοκρατική επίθεση στη χώρα μας, μετά και τα πρόσφατα γεγονότα των Βρυξελλών. Οι έρευνες επαφίενται στην ελληνική αστυνομία και την αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Το μετρό θα παραμείνει κλειστό καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας και ενδέχεται να μην ανοίξει εκ νέου (ή και ποτέ). Δείτε το σχετικό βίντεο: ]]>
http://www.rizopoulospost.com/panikos-meta-apo-thl-gia-vomva-sto-metro-ths-thess/feed/ 0